Đại hội cổ đông thường niên

Ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHCĐ năm 2018

Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (VSD) vào mục đại hội cổ đông năm 2018, chi tiết tại liên kết sau : [TB ĐHCĐ 2018]

Bài Viết Liên Quan