Đại hội cổ đông thường niên

Công văn chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công văn chấp thuận gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội, xem chi tiết tại đây:

CV chấp thuận gia hạn ĐH CĐTN 2018

Bài Viết Liên Quan