Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp Emesco JSC

Địa chỉ: 56/102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại : (024).3 869.3881

Fax: (024). 3868.9682

Email : emesco@vnn.vn

Website : http://www.emesco.com.vn